Статут

ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Поштова адреса – ім’я та прізвище або назва установи, місцезнаходження в місті (для міста, поділеного на вулиці: вулиця, номер будинку, номер квартири чи квартири; для міста без вулиць: назва міста). та номер нерухомості), поштовий індекс та місто.

 2. Адреса скарги – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka 

 1. Прайс-лист доставки – знаходиться під вкладкою час доставки і містить перелік доступних видів доставки та їх вартість.

 2. Контактні дані – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka, email: sprzedaz@fornirykamienne.pl

 1. Доставка – вид транспортної послуги разом із перевізником і специфікацією вартості, вказані в прайсі доставки на fornirykamienne.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

 2. Підтвердження покупки – рахунок-фактура, рахунок або квитанція, видані відповідно до Закону про податок на товари та послуги від 11 березня 2004 року з поправками та інших чинних законів.

 3. Картка товару – окрема підсторінка магазину, що містить інформацію про один товар.

 4. Клієнт – повнолітня фізична особа з повною дієздатністю, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, але дієздатна, яка здійснює у Продавця покупку, безпосередньо пов’язану з її господарською або професійною діяльністю.

 5. Цивільний кодекс – Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 року зі змінами.

 6. Кодекс належної практики – набір правил поведінки, зокрема етичних і професійних стандартів, зазначених у ст. 5 Закону України «Про протидію недобросовісній ринковій практиці» від 23 серпня 2007 р. із змінами та доповненнями.

 7. Споживач – повнолітня фізична особа з повною дієздатністю, яка здійснює у Продавця покупку, безпосередньо не пов’язану з її господарською або професійною діяльністю.

 8. Кошик – перелік товарів, складений із товарів, запропонованих у магазині на основі вибору Покупця.

 9. Покупець – і Споживач, і Замовник.

 10. Місце видачі товару – поштова адреса або пункт видачі, вказаний Покупцем у замовленні.

 11. Час передачі речі – момент заволодіння річчю Покупцем або зазначеною ним третьою особою для отримання.

 12. Оплата – спосіб оплати предмета договору та доставки, вказаний у вкладці Способи оплати

 13. Споживче право – Закон про права споживачів від 30 травня 2014 року.

 1. Товар – мінімальна і неподільна кількість одиниць товару, яка може бути предметом замовлення, і яка наводиться в магазині Продавця як одиниця виміру при визначенні його ціни (ціна/од.).

 2. Предмет договору – продукція та постачання, що є предметом договору.

 3. Предмет послуги – предмет договору.

 4. Пункт прийому – місце доставки товару, яке не є поштовою адресою, зазначене у виписці, наданій Продавцем у магазині.

 5. Предмет – рухома річ, яка може бути або є предметом договору.

 6. Магазин – веб-сайт, доступний за адресою www.fornirykamienne.pl, через який Покупець може зробити замовлення.

 7. Продавець – TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka
 8. Банківський рахунок: PLN – PL 07 1140 2004 0000 3602 8283 2155; CZK- PL 65 1140 2004 0000 3812 1727 2850; EUR: PL 24 1140 2004 0000 3912 1716 7227.
 1. Система – набір взаємодіючих ІТ-пристроїв і програмного забезпечення, що забезпечує обробку та зберігання, а також надсилання та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою кінцевого пристрою, відповідного для даного типу мережі, яка зазвичай називається Інтернетом.

 2. Дата виконання – кількість годин або робочих днів, зазначених у картці товару.

 3. Угода – угода, укладена поза межами приміщення підприємця або на відстані у розумінні Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року щодо споживачів та договір купівлі-продажу у розумінні ст. 535 Закону Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. у справі покупців.

 4. Дефект – як фізичний недолік, так і юридичний.

 5. Фізичний недолік – невідповідність товару, що продається, договору, зокрема, якщо товар:

  1. вона не має властивостей, якими повинна володіти така річ у зв’язку з метою, зазначеною в договорі, або внаслідок обставин чи призначення;
  2. не має властивостей, які Продавець надав Споживачу,

  3. не підходить для цілей, про які Споживач повідомив Продавця при укладанні договору, і Продавець не висунув жодних заперечень щодо такого використання за призначенням;

  4. було передано Споживачу некомплектним;

  5. у разі неналежного встановлення та введення в експлуатацію, якщо ці дії були виконані Продавцем або третьою стороною, за яку Продавець відповідає, або Споживачем, який дотримувався інструкцій, отриманих від Продавця;

  6. не має властивостей, передбачених виробником або його представником або особою, яка вводить товар в обіг у межах своєї підприємницької діяльності, а також особою, яка шляхом розміщення свого імені, торгової марки чи іншого відмітного знака на проданому товарі , представляє себе виробником, за винятком випадків, коли Продавець не знав цих запевнень або, судячи розумно, він не міг знати, або вони не могли вплинути на рішення Споживача укласти договір, або якщо їх зміст було виправлено до укладення договору договір.

 6. Юридична вада – ситуація, коли продана річ є власністю третьої особи або обтяжена правом третьої особи, а також якщо обмеження у користуванні або розпорядженні річчю є наслідком рішення або вироку компетентного органу.

 7. Замовлення – волевиявлення покупця, оформлене через магазин, в якому чітко зазначаються: вид і кількість товару, вид доставки, спосіб оплати, місце видачі товару, дані покупця і спрямоване безпосередньо на укладення договору між покупцем і продавцем.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Договір укладається польською мовою, відповідно до польського законодавства та цих правил.

 2. Місце доставки товару має бути на території Республіки Польща.

 3. Продавець зобов’язується та зобов’язується надати послуги та доставити товар без дефектів.

 4. Усі ціни, вказані Продавцем, виражені в польській валюті та є цінами брутто (включаючи ПДВ). Ціни на продукцію не включають вартість доставки, яка вказана в прайс-листі доставки.

 5. Усі дати розраховуються відповідно до ст. 111 ЦК, тобто строк, визначений днями, закінчується закінченням останнього дня, а якщо початок строку, визначеного днями, є подією, вона не враховується при обчисленні дня дня, в який подія сталася.

 6. Підтвердження, розкриття, консолідація, забезпечення всіх суттєвих положень договору з метою отримання доступу до цієї інформації в майбутньому має форму:

  1. підтвердження замовлення шляхом надсилання на вказану адресу електронної пошти: замовлення, рахунки-проформи, інформація про право відмови від договору, ці положення у pdf-версії, типова форма відмови у pdf-версії,

 7. Продавець інформує про відомі йому гарантії, надані третіми особами на товари в магазині.

 8. Продавець не стягує жодної плати за спілкування з ним за допомогою засобів дистанційного зв’язку, а Покупець несе його витрати в розмірі, що випливає з договору, який він уклав із третьою особою щодо надання йому конкретної послуги, що забезпечує можливість дистанційного зв’язку.

 9. Продавець забезпечує Покупця за допомогою системи коректну роботу магазину в наступних браузерах: Internet Explorer версії 7 або новішої, Mozilla Firefox версії 3 або новішої, Opera версії 9 або новішої, Chrome версії 10 або новішої, Safari з останньою версією. Встановлені версії JAVA і FLASH, на екранах з роздільною здатністю по горизонталі вище 1024 px. Використання стороннього програмного забезпечення, яке впливає на функціонування та функціональність браузерів: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, може вплинути на коректне відображення магазину, отже, для отримання повної функціональності www.fornirykamienne. pl store, вимкніть їх усі.

 10. Покупець може скористатися опцією запам’ятовування магазином своїх даних, щоб полегшити процес оформлення іншого замовлення. Для цього Покупець повинен надати логін і пароль, необхідні для доступу до свого облікового запису. Логін і пароль – це послідовність символів, визначена Покупцем, який зобов’язаний зберігати їх у таємниці та захищати від несанкціонованого доступу третіх осіб. Покупець у будь-який час може переглянути, виправити, оновити дані та видалити обліковий запис у магазині.

 11. Продавець дотримується кодексу належної практики.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

 1. Замовлення приймаються 24 години на добу.

 2. Для оформлення замовлення Покупець повинен виконати як мінімум наступні кроки, деякі з яких можуть повторюватися багато разів:

  1. додавання товару в кошик;

  2. вибір типу доставки;

  3. вибір виду оплати

  4. вибір місця передачі речі;

  5. оформлення замовлення в магазині за допомогою кнопки «Замовити з обов’язковим платежем».

 3. Укладення договору зі споживачем відбувається в момент оформлення замовлення.

 4. Виконання замовлення Споживача, що оплачується при доставці, відбувається негайно, а замовлення, що підлягає оплаті банківським переказом або через систему електронних платежів, після того, як оплата Споживача зараховується на рахунок Продавця, що має відбутися протягом 30 днів після розміщення замовлення, якщо тільки Споживач не зміг вказати недоліки та повідомив про це Продавця.

 5. Укладення договору з Клієнтом відбувається після прийняття Продавцем замовлення, про що він повідомляє Клієнта протягом 48 годин з моменту розміщення замовлення.

 6. Виконання замовлення Клієнта з оплатою при доставці відбувається відразу після укладення договору, а замовлення, що оплачується банківським переказом або через систему електронних платежів після укладення договору та оплати Клієнтом, зараховується на рахунок Продавця.

 7. Виконання замовлення Клієнта може залежати від оплати всієї або часткової вартості замовлення або отримання ліміту комерційного кредиту принаймні в розмірі вартості замовлення або згоди Продавця відправити замовлення при доставці (оплачується на доставка).

 8. Відправка предмета договору відбувається в термін, вказаний на картці товару, а для замовлень, що складаються з багатьох товарів, найдовший термін, вказаний на картці товару. Термін починається з моменту виконання контракту.

 9. Придбаний предмет договору разом з обраним Покупцем документом купівлі-продажу відправляється з обраним Покупцем видом доставки до місця доставки, вказаного Покупцем у замовленні.

ПРАВО НА ВІДХОВУ ВІД ДОГОВОРУ

 1. Споживач має право відповідно до ст. 27 Закону про захист прав споживачів право відмовитися від дистанційного договору без пояснення причини та без витрат, крім витрат, зазначених у ст. 33, ст. 34 Закону про захист прав споживачів.

 2. Кінцевий термін відмови від дистанційного договору становить 14 днів з дати доставки товару, і достатньо надіслати заяву до його закінчення, щоб вкластися в термін.

 3. Заява про відмову від договору може бути подана Споживачем на формі, зразок якої доступний на сайті www.fornirykamienne.pl/pl/i/Zwroty-odstapienie-od-umowy/7, або в будь-якій іншій формі відповідно до Закон про захист прав споживачів.

 1. Продавець невідкладно підтверджує Споживачеві електронною поштою (наданою під час укладення договору та іншою, якщо вказана у поданій заяві) отримання заяви про відмову від договору.

 2. У разі відмови від договору договір вважається недійсним.

 3. Споживач зобов’язаний повернути товар Продавцю негайно, але не пізніше 14 днів з дня, коли він відмовився від договору. Щоб вкластися в термін, достатньо повернути речі до його закінчення.

 4. Споживач повертає речі, що є предметом договору, від якого він відмовився, за свій рахунок та на свій ризик.

 5. Споживач не несе витрати на доставку цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо він не дав згоди на виконання до закінчення терміну відмови від договору або не був поінформований про втрату свого права відмовитися від договору. договору на момент надання такої згоди або підприємець не надав підтвердження відповідно до ст. 15 сек. 1 та ст. 21 параграф 1. Споживче право.

 6. Споживач несе відповідальність за зменшення вартості предмета, що є предметом договору та є наслідком його використання таким чином, що виходить за межі того, що необхідно для встановлення характеру, характеристик і функціонування предмета.

 7. Продавець негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви про відмову від договору, поданої Споживачем, повертає Споживачу всі здійснені ним платежі, включаючи витрати на доставку товару, а якщо Споживач вибрав спосіб доставки, відмінний від найдешевшого стандартного способу доставки, запропонованого Продавцем. Продавець не відшкодовує Споживачу додаткові витрати відповідно до статті 33 Закону про захист прав споживачів.

 8. Продавець повертає платіж, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, якщо Споживач прямо не погодився на інший спосіб оплати, який не передбачає для нього жодних витрат.

 9. Продавець може утримувати відшкодування платежу, отриманого від Споживача, доки товар не буде повернено або Споживач не надасть підтвердження його повернення, залежно від того, яка подія відбудеться першою.

 10. Відповідно до статті 38 Закону про захист прав споживачів споживач не має права відмовитися від договору:

  1. у яких ціна або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, які Продавець не контролює і які можуть відбутися до кінцевого терміну відмови від договору;

  2. в яких предметом послуги є нерозбірний виріб, виготовлений за специфікацією Споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб;

  3. в яких предметом послуги є предмет, що швидко псується або має короткий термін придатності;

  4. в якому предметом послуги є товар, що доставляється в запечатаній упаковці, яку неможливо повернути після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;

  5. в яких предметом послуги є предмети, які після доставки за своїм характером нерозривно пов’язані з іншими предметами;

  6. в якому предметом послуги є звукові чи візуальні записи чи комп’ютерне програмне забезпечення, що доставляється в запечатаній упаковці, якщо після доставки упаковка була відкрита;

  7. за доставку цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо виконання почалося за прямою згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору та після інформування підприємця про втрату права відмови від договору;

  8. на доставку газет, періодичних видань або журналів, за винятком договорів передплати.

ГАРАНТІЯ / СКАРГА

 1. Продавець, відповідно до ст. 558 §1 Цивільного кодексу повністю виключає відповідальність перед клієнтами через фізичні та юридичні недоліки (гарантія).

 2. Продавець несе відповідальність перед Споживачем згідно зі ст. 556 Цивільного кодексу та наступні за недоліки (гарантія).

 3. У випадку договору зі Споживачем, якщо фізичний дефект було виявлено протягом одного року з дати доставки товару, вважається, що він існував у момент, коли небезпека перейшла на Споживача.

 4. Споживач, якщо проданий товар має дефект, може:

  1. подати заяву про зниження ціни;
  2. зробити заяву про відмову від договору;

якщо Продавець негайно та без зайвих незручностей для Споживача не замінить дефектний товар на бездефектний або не усуне дефект. Проте, якщо товар уже був замінений чи відремонтований Продавцем або Продавець не виконав зобов’язання щодо заміни товару на недефектний чи усунення дефекту, він не має права замінити товар чи усунути дефект.

 1. Споживач може замість запропонованого Продавцем усунення недоліку вимагати заміни товару на недефектний або замість заміни вимагати усунення недоліку, крім випадків, коли це неможливо. привести товар у відповідність із договором у спосіб, обраний Споживачем, або вимагав би надмірних витрат порівняно зі способом, запропонованим Продавцем. , однак, при оцінці перевищення витрат, вартість товару без дефектів, тип і значущість виявленого дефекту враховуються, а також незручності, яким Споживач зазнав би інакше.

 2. Споживач не може відмовитися від договору, якщо недолік несуттєвий.

 3. Якщо проданий товар має дефект, Споживач також може:

  1. вимагати заміни речі на вільну від дефектів;
  2. вимагати усунення дефекту.
 4. Продавець зобов’язаний замінити дефектний товар на справний або усунути недолік у розумний термін без зайвих незручностей для Споживача.

 5. Продавець може відмовити у задоволенні вимоги Споживача, якщо неможливо привести неякісну річ у відповідність з договором способом, обраним Покупцем, або потребуватиме надмірних витрат порівняно з другим можливим способом приведення її у відповідність з договором.

 6. Споживач, який користується правами за гарантією, зобов’язаний за рахунок Продавця доставити дефектний товар за адресою рекламації, а якщо через тип товару або спосіб його встановлення доставка товару Споживачем було б надмірно складно, Споживач зобов’язаний надати товар у доступність Продавцю в місці, де він знаходиться. У разі невиконання зобов’язань Продавцем, Споживач має право повернути товар за рахунок і на ризик Продавця.

 7. Витрати на заміну або ремонт несе Продавець, за винятком ситуації, описаної в §5 пункт 10.

 8. Продавець зобов’язаний прийняти від Споживача товар з недоліками у разі заміни товару на справний або відмови від договору.

 9. Продавець протягом 14 днів відповість на:

  1. заяви про прохання про зниження ціни;
  2. заяви про відмову від договору;
  3. вимоги про заміну товару на бездефектний;
  4. вимагати усунення дефекту.

В іншому випадку вважається, що він вважав заяву або вимогу Споживача обґрунтованою.

 1. Продавець несе відповідальність за гарантією, якщо фізичний дефект виявлено протягом двох років з дати доставки товару Споживачеві, а якщо предметом продажу є вживаний товар, протягом одного року з дати доставки товару. товар Споживачу.

 2. Вимоги Споживача про усунення недоліку або заміну проданої речі на вільну від недоліків закінчуються через рік з моменту виявлення недоліку, але не раніше ніж через два роки з дня передачі речі Споживачеві, а також якщо предметом продажу є річ, що була у вжитку, протягом року з моменту виявлення недоліку передачі речі Споживачеві.

 3. У випадку, якщо термін придатності, визначений Продавцем або виробником, закінчується через два роки з дати доставки товару Споживачеві, Продавець несе відповідальність згідно з гарантією за фізичні дефекти цього товару, виявлені до цієї дати.

 4. Протягом термінів, зазначених у пунктах 15-17 §5, Споживач може подати заяву про відмову від договору або зниження ціни через фізичний дефект проданого товару, а також, якщо Споживач вимагав заміни товару на інший. недоліку або усунення недоліку, термін для подання заяви про відмову від договору або зниження ціни починається з недійсним закінченням терміну для заміни речі або усунення недоліку.

 5. У разі розслідування в суді або арбітражному суді щодо одного з прав за гарантією, строк для здійснення інших прав, належних Споживачу в цьому відношенні, призупиняється до остаточного завершення провадження. Те саме стосується процедур посередництва, але строк для здійснення інших гарантійних прав, належних Споживачу, починає відраховуватися з дати відмови суду затвердити угоду, укладену перед посередником, або невдалого завершення посередництва.

 6. Щоб скористатися правами за гарантією щодо юридичних дефектів проданого товару, застосовуються пункти 15-16 §5, з тим фактом, що період починається з дня, коли Споживач дізнався про дефект, і якщо Споживач дізнався про дефект, тільки за наслідком дії третьої сторони – з дати, коли рішення, винесене у спорі з третьою стороною, стає остаточним.

 7. Якщо через недолік товару Споживач подав заяву про відмову від договору або зниження ціни, він може вимагати відшкодування шкоди, яку він зазнав через те, що він уклав договір, не знаючи про недолік, навіть якщо пошкодження було наслідок обставин, за які Продавець не несе відповідальності, і, зокрема, може вимагати відшкодування витрат на укладення договору, витрат на збір, транспортування, зберігання та страхування товарів, відшкодування витрат у тій мірі, в якій вони не були зроблені. вигоди від них, і не отримав їх відшкодування від третьої сторони та відшкодування витрат процесу. Це не порушує положення про зобов’язання відшкодувати шкоду на загальних принципах.

 8. Закінчення будь-якого терміну для виявлення дефекту не виключає здійснення прав за гарантією, якщо Продавець шахрайським шляхом приховав дефект.

 9. Продавець, якщо він зобов’язаний надати або надати фінансові послуги Споживачу, виконає їх без невиправданої затримки, не пізніше строку, передбаченого законодавством.

 10. Скарга повинна містити: дані Покупця, інформацію про Товар і Замовлення, опис і дату дефекту Товару та звернення Покупця. Покупець також зобов’язаний надати оригінал або копію Свідоцтва про купівлю або іншого підтвердження купівлі Продукту, на який подається скарга, а також надіслати назад Продукт, на який подається скарга, щоб скаргу можна було розглянути.
 11. Скарги подаються: у паперовій формі – листом на адресу юридичної адреси, у випадку електронною поштою – на електронну адресу Продавця: sprzedaz@fornirykamienne.pl

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

І

БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Адміністратором баз персональних даних, що надаються Споживачами магазину, є Продавець.

 2. Продавець зобов’язується захищати персональні дані відповідно до Закону про захист персональних даних від 29 серпня 1997 року та Закону про надання електронних послуг від 18 липня 2002 року. Надаючи свої персональні дані Продавцю при оформленні замовлення, Покупець погоджується на їх обробку Продавцем з метою виконання замовлення. Покупець має можливість у будь-який час переглядати, виправляти, оновлювати та видаляти свої персональні дані.

 3. Детальні правила збору, обробки та зберігання персональних даних, які використовуються для виконання замовлень магазином, описані в Політиці конфіденційності

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ніщо в цих правилах не спрямоване на порушення прав Покупця. Це не можна тлумачити таким чином, оскільки в разі невідповідності будь-якої частини регламенту чинному законодавству Продавець заявляє про абсолютну відповідність і застосування цього закону замість оскаржуваного положення регламенту.

 2. Зареєстровані покупці будуть повідомлені електронною поштою про зміни в регламенті та їх обсяг (на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації або замовлення). Повідомлення буде надіслано щонайменше за 30 днів до набрання чинності новими правилами. Зміни будуть внесені з метою адаптації норм до чинного правового статусу.

 3. Актуальна редакція регламенту завжди доступна Покупцеві у вкладці Регламент. Під час виконання замовлення та протягом усього періоду післяпродажного обслуговування Покупця застосовуються правила, прийняті ним при оформленні замовлення. За винятком випадків, коли Споживач вважає його менш вигідним, ніж поточний, і повідомляє Продавця про вибір поточного як обов’язкового.

 4. У питаннях, не охоплених цими правилами, застосовуються відповідні чинні законодавчі положення. Суперечки, якщо Споживач висловить таке бажання, вирішуються шляхом посередництва в Провінційній інспекції торгової інспекції або арбітражного розгляду в Провінційній інспекції торгівлі або за допомогою еквівалентних і законних методів досудового чи позасудового розгляду. судове вирішення спору, зазначеного Споживачем. У крайньому випадку справа вирішується судом місцевої та матеріальної юрисдикції.

Порядок дій у разі отримання палети

та можливі скарги

 1. Покупець повинен зробити кілька фотографій доставленої посилки в місці і час доставки. Фотографії повинні бути зроблені з кількох сторін піддону та показувати фактичний стан піддону та будь-які пошкодження захисної плівки, піддону, коробки чи матеріалу.
 2. Якщо пошкодження, описане в пункті 1, виникло під час транспортування, акт про пошкодження ПОВИНЕН бути складений кур’єром після отримання товару. У самому звіті має бути описано пошкодження та вказано у відповідному пункті, що відправлення було прийнято із застереженнями, а дата звіту має збігатися з датою доставки.

 3. Якщо, незважаючи на відсутність видимих ​​пошкоджень, описаних у п.п 1, продукт має фізичний дефект, клієнт має можливість подати скаргу. Скарги вимагають фотодокументації розпакованої палети, піддону під час розпакування із зазначенням пошкодженого матеріалу та фотографії самого матеріалу після його зняття з піддону. При подачі рекламації вказуйте точну кількість пошкодженого матеріалу та вид пошкодження.